6942013333 Ενωση αγροτικών συνεταιρισμών - Καρδίτσα tsit_laz@yahoo.gr